Wereldwijd
de Heerlijkheid

Lezing: 1000 jaar veranderend landschap van de Betuwe en de heerlijkheid Hemmen

1000 jaar veranderend landschap van de Betuwe en de heerlijkheid Hemmen

 Het landschap van de Betuwe en dus ook van deheerlijkheid Hemmen is sinds de préhistorie telkenmale veranderd, hetzij doorde natuur (klimaat, weer), hetzij door de mens (bewoning, ontginning,bedijking).

Gerard Nieuwenhuis uit Kesteren, heemraad van het waterschap Rivierenland en John Mulder uit Oosterhout van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg nemen ons mee naar de belangwekkende geschiedenis van de Betuwe en de heerlijkheid Hemmen. Het gaat over mensen die hun verhaal in het landschap - onder en boven de grond- hebben achtergelaten en in de archieven en in het geheugen van de huidige bewoners. Het gaat over bodemen bodemgebruik, afwatering, dijken en dijkdoorbraken, kastelen, kortom over het ontstaan van onze Betuwe ende heerlijkheid Hemmen in het bijzonder.

De verwachte duur van de lezing is 2 uur.

 

Locatie:
7
Pakhuis
Te zien op de volgende momenten:
22
September
-
8:00 pm
-
-
-
Tickets / Reserveren
Stichting Raamwerk & Galerie de Sleedoorn
Molenstraat 24 | 6672 LA Hemmen
Het copyright van alle beelden en teksten op deze website en al haar subdomeinen is gereserveerd voor Chris Raats, voorzitter van stichting Raamwerk of de door hem aangewezen personen. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze site te dupliceren, downloaden of herdistribuëren voor commercieel of non-commercieel gebruik.
Ontwerp en ontwikkeling door Brand ontwerp
HomeKunstenaarsPlattegrondOverTicketsContact