Wereldwijd
de Heerlijkheid

Lezing: Hemmen: smeltkroes van natuur en cultuur

Hemmen: smeltkroes van natuur en cultuur

Lezing door Jos van Doorn en Ron Augustus

 

Hemmen is een unieke plek in de Betuwe waar kunst,kunstenaars en kunst in het landschap samenkomen. Ron Augustus zal een inleiding geven over de geschiedenis van de landschapskunst en de manier waar op de mens het landschap heeft willen beïnvloeden. In de Romeinse tijd en in de middeleeuwen worden er al tuinen en dierentuinen ingericht. In de renaissance en barok wordt het landschap en de kasteeltuin al ‘klassiek’ ingericht, met exotische bomen, symmetrische wandelpaden en Griekse tempels. In de Romantiek wordt het landschap geïdealiseerd en met de School van Barbizon wordt er door de schilder in de vrije natuur gewerkt. Christo pakte het landschap letterlijk in.Ron vertelt hoe het landschap in de loop der eeuwen is bekeken en gemaakt en zal ook stilstaan bij het Betuwse en Hemmense landschap. Hij schept de context waarin de Betuwse kunstenaar Jos van Doorn zijn Hemmense project en kijk op kunst toelicht.

Jos van Doorn maakt vanuit zijn  fascinatie voor de natuur en cultuur sinds zijn academietijd locatie gebonden kunstwerken. De plaats van exposeren is bepalend voor wat hij specifiek voor die locatie gaat maken. Veelal gerelateerd aan historische context of wat hem opvalt aan natuur.

Het parkachtig landschap van ‘de Heerlijkheid Hemmen’heeft hem al lange tijd verrast en geïnspireerd. Speciaal voor dezemanifestatie brengt hij een ode aan de boom. Op of aan ongeveer 15 bomenverspreid over het park brengt hij een offer als geschenk aan het fenomeen‘boom’: wat als er geen bomen zouden zijn, is het leven denkbaar zonder bomen,in hoeverre zijn bomen belangrijk voor het voortbestaan van de aarde, wat voorinvloed hebben bomen op mensen, etc.

Vanaf het allereerste begin van de mensheid hebben mensen betekenis gegeven aan bomen vanwege datgene wat bomen onze bieden. We hebben bomen gebruikt om hutten mee te bouwen, hout gebruikt om vuren te stoken voor warmte en voedsel te bereiden. Van bomen worden balken en planken gezaagd,vervoersmiddelen gemaakt, bomen die vruchten leveren, bomen die schuilplaats zijn voor insecten en vogels.

Hoe onwaarschijnlijk belangrijk en schitterend is hetfenomeen boom.

Graag wil hij de toeschouwer/passant even laten stilstaanbij de uniciteit, vitaliteit en kracht wat huist in een boom in het Hemmensekasteelpark.

Duur: 2 uur

 

Locatie:
5
Dorpshuis
Te zien op de volgende momenten:
21
September
-
8:00 pm
-
-
-
Tickets / Reserveren
Stichting Raamwerk & Galerie de Sleedoorn
Molenstraat 24 | 6672 LA Hemmen
Het copyright van alle beelden en teksten op deze website en al haar subdomeinen is gereserveerd voor Chris Raats, voorzitter van stichting Raamwerk of de door hem aangewezen personen. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze site te dupliceren, downloaden of herdistribuëren voor commercieel of non-commercieel gebruik.
Ontwerp en ontwikkeling door Brand ontwerp
HomeKunstenaarsPlattegrondOverTicketsContact