Wereldwijd
de Heerlijkheid

Rob Sweere

Rob Sweere is in zijn werk op zoek naar stiltemomenten, waarop mensen zich bewuster worden van hun omgeving en hun eigen plaats daarin. Zo is hij sinds 2004 bezig met het SilentSkyProject#. In dit project probeert Sweere deelnemers wereldwijd met andere “ogen” te laten kijken naar de wereld waarin ze leven.
Het Project bestaat uit kleine evenementen op verschillende locaties, in verschillende culturen en omgevingen. Het wereldwijde project heeft inmiddels al meer dan 80 keer plaatsgevonden in meer dan 30 landen. Overal nodigt de kunstenaar deelnemers aan zijn project uit om, vaak in cirkels liggend, een half uur naar de lucht te kijken en ruimte te geven aan dromen en fantasieën. Een conversatie hebben met de hemel Sweere het zelf noemt. De ervaringen lopen zeer uiteen. Alles komt voorbij.  
In de Kunst- en Cultuurmanifestatie “Wereldwijd deHeerlijkheid” is het SilentSky Projectvan Rob Sweere een onderdeel van hetprogramma. Het past uitstekend in het thema en concept van de manifestatie enbiedt een interessante mogelijkheid tot actieve participatie in ditkunstproject.
Geplande start van zijn Project in Hemmen is zondag 23/9 om 13.00 uur.
Na enige uitleg door Sweere kunnen de deelnemers vervolgens op een dekentje of yogamatje gaan liggen in de wei van het kasteelpark, en kan worden gestart met ongeveer 30 minuten geconcentreerd naar de lucht kijken en ruimte geven aan dromen en fantasieën. De ervaringen kunnen zeer uiteenlopen. Jeugdherinneringen, spirituele ervaringen en het plannen van vakanties, alles kan voorbij komen.
Afsluitend legt Sweere het project vast met een foto van bovenaf en is er nogruimte voor nabespreking.
Na Hemmen is Hong Kong al weer deeerstvolgende plaats waar hij is gevraagd voor dit project.

Locatie:
21
Kasteelpark
Te zien op de volgende momenten:
29
September
-
1:00 pm
-
-
-
Tickets / Reserveren
Stichting Raamwerk & Galerie de Sleedoorn
Molenstraat 24 | 6672 LA Hemmen
Het copyright van alle beelden en teksten op deze website en al haar subdomeinen is gereserveerd voor Chris Raats, voorzitter van stichting Raamwerk of de door hem aangewezen personen. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze site te dupliceren, downloaden of herdistribuëren voor commercieel of non-commercieel gebruik.
Ontwerp en ontwikkeling door Brand ontwerp
HomeKunstenaarsPlattegrondOverTicketsContact