Wereldwijd
de Heerlijkheid

Henk Moll

Voor mijn serie "Gelaagde landschappen" zoek ik naar landschappen met gelijkmatige, horizontale vlakken die gestapeld zijn. In de uitsnede dienen deze vlakken zich over het hele beeld uit te strekken; het beeld wordt daarmee opgebouwd uit lagen die zich buiten het beeld lijken voort te zetten. In dit winterse beeld van de uiterwaarden langs de Rijn vormen de knotwilgen met het dijkje de centrale laag met sneeuw, de horizon en lucht als lagen onder en boven.

Locatie:
7
Pakhuis
Op de volgende dagen te zien:
15/9/2018
16/9/2018
21/9/2018
22/9/2018
23/9/2018
28/9/2018
29/9/2018
30/9/2018
Stichting Raamwerk & Galerie de Sleedoorn
Molenstraat 24 | 6672 LA Hemmen
Het copyright van alle beelden en teksten op deze website en al haar subdomeinen is gereserveerd voor Chris Raats, voorzitter van stichting Raamwerk of de door hem aangewezen personen. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze site te dupliceren, downloaden of herdistribuëren voor commercieel of non-commercieel gebruik.
Ontwerp en ontwikkeling door Brand ontwerp
HomeKunstenaarsPlattegrondOverTicketsContact