Wereldwijd
de Heerlijkheid

Liedeke Taen

Mijn werk gaat over het, in eerste instantie, onbelangrijke en 'nietsige'. Hetgeen wat er in eerste instantie niet toe doet haal ik tevoorschijn en maak ik zichtbaar door middel van zeefdrukken, waarbij er uiteindelijk slechts een schim van de werkelijkheid over blijft. Hiermee ontstaat er een verhaal of schoonheid in en rondom de achtergrondfiguren, plekken of objecten uit een beeld. Ik selecteer, abstraheer en zoom in op deze ''figuranten'', waarbij krantenfoto's of gedocumenteerde plekken mijn startpunt zijn. Je kunt mijn zeefdrukken zien als mijn blik en mijn focus die ik op de wereld heb.

Wereldwijd de heerlijkheid gaat voor mij over de schoonheid en de waarde van deze plek, die historische waarde maar ook de waarde die het vandaag de dag heeft. Een stuk natuur, historie en cultuur ineen. Maar waar kijk je eigenlijk naar? Het ingrijpen geweest van de mens, een toevalligheid uit het verleden of een stuk natuur dat zijn gang is gegaan? Hier wil ik mee gaan spelen in mijn beeld. Wat zie je nou eigenlijk?

Locatie:
13
Dominee's woning
Op de volgende dagen te zien:
14/9/2018
15/9/2018
16/9/2018
21/9/2018
22/9/2018
23/9/2018
28/9/2018
29/9/2018
30/9/2018
Stichting Raamwerk & Galerie de Sleedoorn
Molenstraat 24 | 6672 LA Hemmen
Het copyright van alle beelden en teksten op deze website en al haar subdomeinen is gereserveerd voor Chris Raats, voorzitter van stichting Raamwerk of de door hem aangewezen personen. Het is niet toegestaan enig materiaal van deze site te dupliceren, downloaden of herdistribuëren voor commercieel of non-commercieel gebruik.
Ontwerp en ontwikkeling door Brand ontwerp
HomeKunstenaarsPlattegrondOverTicketsContact